Consortium on Individual Development

CID Jong Talent: Andrik Becht

Andrik Becht: ‘Weten wie je bent is een psychologische bron van veerkracht.’

Door Eline Kraaijenvanger
Foto: Bram Belloni

‘De grote identiteitsvraag – wie ben ik? – ontstaat in de puberteit en ontwikkelt zich tot in de jongvolwassenheid. Je vraagt je af wie je wilt worden, welke vrienden je om je heen wilt en wat voor werk of studie je wilt gaan doen. Terugkerende twijfels over je identiteit spelen een grote rol in hoe je je voelt. Mijn promotieonderzoek bij het CID toonde aan dat jongeren die dagelijks veel identiteitsonzekerheid lieten zien, vaker angst en depressieve gevoelens ervaren. Of, als je het omdraait: weten wie je bent is een psychologische bron van veerkracht.

Hoe langer jongeren deze identiteitsvragen blijven exploreren, hoe sterker die relatie met negatieve gevoelens wordt. Dat is niet onlogisch, de maatschappij verwacht nou eenmaal dat je op een bepaald moment keuzes maakt. Die verwachtingen kunnen stress opleveren. Ik snap best dat jongeren nu veel stress ervaren, ze moeten zich tegenwoordig op zoveel verschillende punten bewijzen – en dat terwijl de maatschappij alsmaar complexer wordt. Natuurlijk bestaan er individuele verschillen in hoe iemand omgaat met het maken van keuzes: je hebt mensen die beren op de weg zien, en je hebt mensen die daar vier routes omheen zien. Maar het gaat er vooral om hoeveel je op dagelijkse basis met die keuzes bezig bent.

‘Het is heel mooi als het lukt om je persoonlijke passie aan je professionele leven te koppelen; dat was onmogelijk geweest zonder de basis die het CID me heeft gegeven.’

Ik denk dat veel jonge onderzoekers zich dankzij het CID hebben kunnen kwalificeren tot goede wetenschappers, die nu hun eigen onderzoek kunnen starten. Zo heb ik inmiddels mijn eigen onderzoek opgezet naar de ontwikkeling van ecologische identiteit. Ik heb altijd al veel aandacht gehad voor de natuur – ik ben helemaal fan van snoeien. Maar sinds ik kinderen heb, is mijn interesse in het klimaat echt aangewakkerd. Het is dan heel mooi als het lukt om je persoonlijke passie aan je professionele leven te koppelen; dat was onmogelijk geweest zonder de basis die het CID me heeft gegeven. Goede wetenschap is teamwerk en ik heb geluk gehad onderdeel te mogen zijn van de CID-gemeenschap.’

 

Andrik Becht is een assistant professor aan de Universiteit Utrecht.

Dit artikel maakt deel uit van een speciale uitgave van New Scientist over het Consortium on Individual Development, die in september 2023 zal verschijnen.

> Read this article in English