Consortium on Individual Development

Nieuws

OCW investeert in onderwijs en jongeren in een veerkrachtige samenleving

Op 15 september lanceerde de Kenniscoalitie onder voorzitterschap van Louise Gunning haar investeringsplan met 1 miljard euro extra voor onderzoek en innovatie. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap volgde een dag later met het bericht dat minister Bussemaker 20 miljoen gaat investeren in drie thema’s gebaseerd op de Nationale Wetenschapsagenda. Een van die thema’s is onderwijs en jongeren in een veerkrachtige samenleving.

CID heeft zich met steun van veel wetenschappers ingezet om jeugd op de wetenschapsagenda te krijgen. Dit heeft er zeker aan bijgedragen dat jeugd nu wordt erkend als belangrijk thema.